Still Moving

 

Still Moving is een project voor mensen van 60 jaar en ouder die willen bewegen en zich laten bewegen om anderen te bewegen.

 

Amsterdam

Op verschillende plekken in Amsterdam worden buurtbewoners uitgenodigd om samen met Floortje Rous (DansHart), choreograaf en initiatiefnemer van het project, danstheater te maken. Dance Connects is nu te vinden in de stadsdelen West, Centrum en Oost, maar wellicht worden hier in de toekomst nog meer stadsdelen aan toegevoegd.

 

Iedereen kan dansen

Still Moving kent een persoonlijke werkwijze, die iedereen de kans biedt om aan dit project deel te nemen. Dansen is namelijk veel meer dan alleen bewegen op muziek, meer dan passen en techniek. Het is een representatie van wie, wat en waar we zijn. Dansen is een verhaal vertellen en vanuit dit idee kan iedereen dansen.

 

Voorstellingen

Vanuit ieders persoonlijke mogelijkheden, kwaliteiten en verhalen worden na de 10 moderne danslessen voorstellingen gecreëerd, waarin de deelnemers en hun leefomgeving centraal staan. De voorstellingen gaan vervolgens op tournee door de stad om ook buiten de repetitiezaal mensen in beweging te zetten.