Flyeren voor dans, beweging en ontmoeting

Elk seizoen proberen we zoveel mogelijk mensen te bereiken en betrekken bij onze activiteiten, zodat iedereen van 60 jaar en ouder van beweging, dans, muziek en verbinding kan genieten. Dit doen we door promotie te maken via website, sociale media, advertenties en door folders te verspreiden. Dat laatste is een belangrijke, want veel mensen, vooral van 75 jaar en ouder bereiken we met onze stijlvolle papieren folders en flyers.


Buitenkant folder voorjaar 2022 / Vormgeving Marieke Josselet / Fotografie Kim Doeleman

Onze flyers worden door vrijwilligers verspreid. Lieve enthousiaste mensen die niet alleen onze kleine non-profit organisatie een warm hart toedragen, maar ook dans, beweging en verbinding voor mensen van 60 tot 100+ heel belangrijk vinden. Zij helpen ons drie keer per jaar het woord te verspreiden.


Meer bereik door jouw inzet

Op dit moment zijn we op zoek naar nieuwe vrijwilligers. Want zonder de inzet en energie van vrijwilligers kunnen we niet iedereen bereiken en betrekken. We zoeken Flyeraars en Logistiek Assistenten om ons te ondersteunen bij het flyeren om zo ouderen te enthousiasmeren om in beweging te komen en mensen te ontmoeten.


In de maat of juist off beat

Oortjes in, muziekje op, alleen, lekker in het moment. Of juist gezellig samen kletsend met een vriend of vriendin. Flink doorstappend in de maat of slenterend en off beat. Hoe je de flyerronde ook loopt of fietst, je bent in beweging. En als we iets positiefs hebben meegenomen uit de lockdown is het wel een rondje maken in de buurt om in beweging te blijven. Daar kun je nu het flyeren aan toevoegen - zo leer je tijdens je wandeling of fietstocht de buurt beter kennen en je doet tegelijkertijd iets goeds voor Dance Connects en ouderen.


Lopen of op de fiets, alleen of samen, in de maat of juist off beat.

Buurtrondje voor Dance Connects

Een buurtkamer waar je nog nooit binnen geweest bent, die koffiewinkel waar je even een bakkie doet, de plaatselijke OBA - kun je meteen je boeken terugbrengen (net op tijd!). Onderweg nog wat boodschappen doen bij de supermarkt, je prikt gelijk een folder op het mededelingenbord. Langs het Stadsdeelkantoor, de buurtboerderij, de fysio, huisarts, medisch centrum. Overal waar je komt geef je flyers af of leg je ze neer op de daarvoor speciaal aangewezen plekken. Je maakt hier en daar een praatje, je vertelt over Dance Connects en wat we doen om iedereen bewegelijk en gezond te houden. Beetje keuvelen over het weer kan natuurlijk ook.


Het is ontzettend belangrijk om betrokken te blijven bij de samenleving, juist als je wat ouder wordt. Laten we daarom samen in actie komen en voor elkaar en met elkaar een buurtrondje maken voor Dance Connects. Bekijk hier de vacatures Flyeraar en Logistiek Assistent: https://www.danceconnects.nl/vacatures en reageer z.s.m.


We flyeren in heel Amsterdam en Amstelveen / Fijn als je ons helpt!

Praktisch

We organiseren op maandag 2 mei tussen 17.00 en 19.00 uur een gezellig ophaalmoment op een goed bereikbare locatie in Amsterdam. Alle vrijwilligers komen dan samen om hun pakketje flyers en een goodie bag voor onderweg op te halen. We serveren een hapje en een drankje en je kunt kennis maken met de andere vrijwilligers en medewerkers van Dance Connects.


Als flyeraar ga je op pad in een door jouw gekozen stadsdeel. Je krijgt een routekaart met 15 tot 20 adressen mee, waar je een stapeltje flyers afgeeft of neerlegt. Op sommige locaties kun je ook een poster ophangen. Oude flyers en posters neem je retour en breng je naar de papiercontainer.


Als Logistiek Assistent maak je de routekaarten, on- en offline. Je bent een held in het bedenken en uitwerken van een zo efficiënt mogelijke route. Je maakt de routes in week 17, zodat ze klaar voor gebruik zijn op het moment dat de flyeraars gaan verspreiden.


Aanmelden als vrijwilliger? Dat kan hier.

Meer info over de vrijwilligersvacatures vind je hier: https://www.danceconnects.nl/vacatures en mocht je vragen hebben over de functie, neem dan contact op met Coördinator Vrijwilligers, Zeraja Munzer / vrijwilligers@danceconnects.nl


Hopelijk help je ons mee en zien we je gauw!


Marieke, Zeraja, Floortje en de rest van Team Dance Connects