Niemand is eenzaam


In een perfecte wereld zou niemand eenzaam zijn. Maar helaas, naarmate je ouder wordt krijg je te maken met het wegvallen van familie en vrienden en word je minder mobiel. Onderzoek toont dat 8 procent van de Nederlanders structureel eenzaam is, met een piek op hoge leeftijd. De zorg en de overheid worstelen met eenzaamheid onder ouderen. Veel gemeenten hebben initiatieven om ouderen uit hun isolement te halen. De overheid wil dat ouderen langer thuis blijven wonen en het probleem van eenzaamheid lijkt hierdoor alleen maar te groeien. Idealiter zou eenzaamheid het beste voorkomen kunnen worden, door op tijd een goed netwerk op te bouwen en betrokken en actief te blijven in de gemeenschap. Dit is echter makkelijker gezegd dan gedaan en voor de één een zware taak, voor de ander heel vanzelfsprekend. Ontmoeten en Verbinden Still Moving is een project dat niet alleen mensen vanaf 60 jaar activeert en motiveert om te bewegen en hiermee aan lichaam en geest te werken, maar vooral beweging in combinatie met het vergroten van verbinding en meedoen in de maatschappij aanmoedigt. Die aanmoediging bestaat uit wekelijkse danslessen, waarin ruimte is om elkaar op een hele ontspannen manier te ontmoeten, te leren kennen en ook buiten de dansles om contact met elkaar te houden. De danslessen worden gegeven in multifunctionele en culturele buurthuizen en gelegenheden, die midden in de wijk staan en het hart van de buurt vormen. Deze locaties worden bezocht door buurtbewoners van alle leeftijden en achtergronden. Hierdoor bouwen de deelnemers een lokaal en divers netwerk op en de band met de samenleving wordt versterkt. De locaties van Still Moving zijn laagdrempelig en goed bereikbaar en mobiliteit is daarom vaak geen issue. Op dit moment hebben we locaties in West, Oost en Centrum. Halverwege 2017 zal Still Moving zich ook op 2 nieuwe locaties in Zuid vestigen. Mits hiervoor voldoende financiële middelen zijn. Want om deze ontspannen manier van ontmoeten en verbinden te kunnen blijven realiseren, en kunnen uitbreiden, zodat meer ouderen in de buurt preventief en actief aan hun sociale netwerk kunnen werken, is geld nodig. Still Moving biedt danslessen namelijk aan voor een inkomensafhankelijk bedrag. Dit gebeurt uit het principe dat iedereen mee moet kunnen doen, ongeacht ervaring, conditie, beperking of financiële situatie.

Samen thee drinken in de pauze - Still Moving - moderne dansles voor senioren

Ik heb weer vrienden gekregen De missie en visie van Dance Connects en daarmee van het project Still Moving, zijn idealistisch van aard. We weten best dat wij er niet voor kunnen zorgen dat niemand meer eenzaam is. Wel dragen we jaarlijks bij aan het opbouwen van sociale netwerken en het voorkomen van eenzaamheid bij vele ouderen in Amsterdam. Aan het eind van elk seizoen checken we altijd even of het daadwerkelijk gelukt is om bij te dragen aan het vergoten van sociale cohesie bij ouderen. Uit enquêtes en interviews is gebleken dat bijna 80% van de deelnemers nieuwe contacten heeft overgehouden aan Still Moving. Deelnemers vertellen dat ze bijzondere mensen hebben ontmoet, er goede contacten aan over hebben gehouden en dat er behoefte aan ontmoeten en verbinden is, juist als je wat ouder bent. Ook laten sommigen weten dat dansen met elkaar de band met anderen versterkt en ze vanuit gedeelde interesse samen iets zijn gaan doen, zoals terras, café of naar de film. En als kers op de taart deze uitspraak: “Ik ben door het dansen opener naar anderen toe en ik heb weer vrienden gekregen”.

Wil je bijdragen aan het opbouwen van sociale netwerken en het voorkomen van eenzaamheid bij ouderen in Amsterdam? En wordt jouw hart net zo warm als dat van ons als je hoort dat mensen weer vrienden hebben gekregen door Still Moving? Word dan alsjeblieft ook Vriend van Dance Connects, we hebben jouw hulp echt nodig! Vriend van Dance Connects word je al vanaf 25 euro per jaar (het stopt automatisch!) en je krijgt dan onze gratis dvd Still Moving thuis gestuurd.

Lees er alles over en bekijk onze andere tegenprestaties hier en alvast heel erg bedankt namens ons en alle deelnemers!