"Ik heb een positievere kijk op het leven, meer energie en nieuwe mensen ontmoet."

OVER ONS
Schakel tussen mens en maatschappij

 

Stichting Dance Connects zet zich in voor danseducatie en danscreatie voor en met mensen van 60 jaar en ouder. Door middel van workshops, lessen, projecten, voorstellingen en evenementen werkt de stichting aan het bereikbaar en toegankelijk maken van deze kunstvorm voor een breed publiek. Dance Connects handelt hierin vanuit sociaal-maatschappelijke motieven.

De activiteiten van de stichting fungeren als schakels. Dans is een krachtig middel om verbinding te creëren tussen mens en medemens, tussen mens en maatschappij. Via dans zet de stichting zich in voor participatie, sociale cohesie en welzijnsbevordering van doelgroepen die wegens fysieke, psychosociale en/of financiële redenen doorgaans niet in aanraking komen met deze kunstvorm.

 

Professioneel en betrokken

Professionals uit de kunsten worden ingezet om mensen op een artistieke wijze in contact te laten komen met zichzelf, elkaar en hun omgeving. De stichting kenmerkt zich door de unieke combinatie van artistiek-inhoudelijke kwaliteit en sociaal-maatschappelijke betrokkenheid.

Wij werken met ervaren en gedreven beroepskunstenaars, die zich met passie voor hun vak en liefde voor de medemens inzetten voor meer verbinding is de samenleving.