ANBI

Stichting Dance Connects (fiscaal nummer 855354884 / KVK nummer: 63689448) wordt door de Belastingdienst herkend als een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI).

DOELSTELLING

Dance Connects is een non-profit organisatie die een zo breed mogelijk publiek in contact brengt met dans en andere kunstvormen en daarmee verbindingen bewerkstelligt tussen kunst en maatschappij. De stichting financiert en organiseert daarom activiteiten die het mogelijk maken dat een brede doelgroep van alle sociale klassen, afkomst en leeftijden op een actieve of passieve manier met kunst bezig kan zijn. Deze activiteiten zijn gericht op één of meerdere van de volgende punten: participatie, sociale cohesie, eenzaamheidsbestrijding en/of welzijnsbevordering.

 

ACTIVITEITEN

In 2015 is Dance Connects gestart met moderne danslessen voor senioren in Amsterdam West, Oost en Centrum. Inmiddels wordt er in heel Amsterdam gedanst en sinds 2019 ook in Amstelveen. Momenteel heeft Dance Connects 14 verschillende locaties, waar wekelijks in totaal zo'n 200 mensen bij elkaar komen om te dansen en te ontmoeten. De moderne danslessen worden aangevuld met verschillende activiteiten om beweging en verbinding te stimuleren, zoals CLUB DANS, de Tafels en de Online Community.

Naast danseducatie voor senioren, werkt Dance Connects aan danscreatie met senioren. Jaarlijks komen er producties tot stand met 60-plussers in de hoofdrol. In 2018 zijn we gestart met Dance Connects Company, een modern dansgezelschap dat bestaat uit makers en dansers van alle leeftijden.Onder leiding van professionele choreografen werkt een mix van jong, oud, amateur en professional aan de creatie van theatrale en muzikale moderne dansproducties.

Inhoudelijk jaarverslag 2020

BELEID 2017 - 2021

Sinds 2017 maakt Dance Connects een scheiding tussen beleid voor in de wijk, in de kunst en in de zorg.

In de wijk werkt de stichting aan de ontwikkeling, uitbreiding en verduurzaming de moderne danslessen voor 60-plussers. In de kunst wordt het dansgezelschap tot een hoger niveau gebracht. In twee zorginstellingen is sinds 2018 gestart met Moderne Dans Slow Flow, speciale danslessen voor senioren met verminderde mobiliteit. De komende jaren wordt gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden van dit zorgprogramma. 

 

We richten ons op uitbreiding en professionalisering van de doelgroep senioren en streven naar structureel en gedifferentieerd dansaanbod voor diverse groepen senioren in Amsterdam, waarbij Dance Connects samenwerkt met diverse buurt-, cultuur-, welzijns- en zorgorganisaties. Via een publiciteits- en fondsenwervingsplan werkt de stichting aan de realisatie van haar doelstellingen. Lees hier ons volledige beleidsplan.

FINANCIEN

Het vermogen van de stichting gevormd door: deelnemersbijdragen, entreegelden, subsidies, sponsorgelden, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten. Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor: het inhuren van professionals, het huren van les- en voorstellingslocaties, kostuums, decor en attributen, de kosten van public relations, advertenties, drukwerk en overige projectkosten.

Minimaal 90% van de financiële middelen waar de stichting over beschikt worden ingezet ten behoeve van het algemeen nut. Het financiële jaarverslag van 2020 hier is te lezen.

Bestuur

Statuten

Professionals