ANBI

Stichting Dance Connects (fiscaal nummer 855354884) wordt door de Belastingdienst herkend als een Algemeen Nut Beoogende Instelling (ANBI).

Vriend van Dance Connects worden is daarom zeer voordelig, want volledig aftrekbaar in de aangifte inkomstenbelasting.

Neem contact met ons op voor meer informatie over de voordelen en voorwaarden. 

DOELSTELLING

Dance Connects is een non-profit organisatie die een zo breed mogelijk publiek in contact brengt met dans en andere kunstvormen en daarmee verbindingen bewerkstelligt tussen kunst en maatschappij. De stichting financiert en organiseert daarom activiteiten die het mogelijk maken dat een brede doelgroep van alle sociale klassen, afkomst en leeftijden op een actieve of passieve manier met kunst bezig kan zijn. Deze activiteiten zijn gericht op één of meerdere van de volgende punten: participatie, sociale cohesie, eenzaamheidsbestrijding en/of welzijnsbevordering.

 

ACTIVITEITEN

In 2015 is Dance Connects gestart met moderne danslessen voor senioren in Amsterdam West, Oost en Centrum. Inmiddels wordt er in heel Amsterdam gedanst en sinds 2019 is er ook in Amstelveen een groep opgestart. Momenteel heeft Dance Connects 14 verschillende locaties, waar wekelijks in totaal zo'n 150 mensen bij elkaar komen om te dansen en te ontmoeten. 

Naast danseducatie voor senioren, werkt Dance Connects aan danscreatie met senioren. Jaarlijks komen er producties tot stand met 60-plussers in de hoofdrol. In 2018 zijn we gestart met Dance Connects Company, een modern dansgezelschap dat bestaat uit makers en dansers van alle leeftijden.Onder leiding van professionele choreografen werkt een mix van jong, oud, amateur en professional aan de creatie van theatrale en muzikale moderne dansproducties.

 

BELEID 2017 - 2020

Sinds 2017 maakt Dance Connects een scheiding tussen beleid voor in de wijk, in de kunst en in de zorg.

In de wijk werkt de stichting aan de ontwikkeling, uitbreiding en verduurzaming de moderne danslessen voor 60-plussers. In de kunst wordt het dansgezelschap tot een hoger niveau gebracht. In twee zorginstellingen is sinds 2018 gestart met Moderne Dans Slow Flow, speciale danslessen voor senioren met verminderde mobiliteit. De komende jaren wordt gekeken naar uitbreidingsmogelijkheden van dit zorgprogramma. 

 

We richten ons op uitbreiding en professionalisering van de doelgroep senioren en streven naar structureel en gedifferentieerd dansaanbod voor diverse groepen senioren in Amsterdam, waarbij Dance Connects samenwerkt met diverse buurt-, cultuur-, welzijns- en zorgorganisaties. Via een publiciteits- en fondsenwervingsplan werkt de stichting aan de realisatie van haar doelstellingen. Lees hier ons volledige beleidsplan.

FINANCIEN

Het vermogen van de stichting gevormd door: deelnemersbijdragen, entreegelden, subsidies, sponsorgelden, schenkingen, erfstellingen, legaten en alle andere verkrijgingen en baten. Het vermogen van de stichting wordt aangewend voor: het inhuren van professionals, het huren van les- en voorstellingslocaties, kostuums, decor en attributen, de kosten van public relations, advertenties, drukwerk en overige projectkosten.

Minimaal 90% van de financiële middelen waar de stichting over beschikt worden ingezet ten behoeve van het algemeen nut. Het financiële jaarverslag van 2018 is hier te lezen.

Bestuur

Statuten

Professionals